Kontakt

Tekniskt Ansvarig
Tel: 0414-397 911
oh@intermercato.com

Försäljnings- & Produktionschef Vågsystem
Tel: 0414-397 919
peter@intermercato.com

Försäljning Sverige Region Syd
Tel: 0414-397 922
magnus@intermercato.com

Försäljning Sverige
Tel: 0414-397 920
tommy@intermercato.com

Försäljning Export
Tel: 0414-397 916
sebastian@intermercato.com

Försäljning Export
Tel: 0414-397 924
valentin@intermercato.com

Inköp & Reklamationer
Tel: 0414-397 913
robin@intermercato.com

Support Vågar & Inköp
Tel: 0414-397 918
mathias@intermercato.com

Ekonomi & Administration
Tel: 0414-397 921
nina@intermercato.com

Produktion & Service Vågar
Tel: 0414-205 25
ronnie@intermercato.com

Produktion & Service Vågar
Tel: 0414-205 25
nils@intermercato.com

Produktion & Service Vågar
Tel: 0414-205 25
scale@intermercato.com
...