Om oss

Intermercato är ett svenskt familjeföretag med ett av världens bredaste sortiment av högpresterande lyftredskap för skog, transport, entreprenad och återvinning.

Vi kan erbjuda våra kunder rätt redskap till varje jobb. Intermercato tillverkar gripare, gripskopor, rotatorer och kranvågar för försäljning i mer än 40 länder på 5 kontinenter. Med 30 år i branschen och ett ständigt pågående utvecklingsarbete står vi starka inför framtida utmaningar.

Affärsidé

Intermercatos styrka ska bestå i ett starkt fokus på innovativa tekniska lösningar främst inom branscherna återvinning och bioenergi.

Vi ska ligga i framkanten av teknisk utveckling och utveckla produkter från grunden i nära samarbete med kunder och leverantörer.

Vi ska erbjuda marknaden ett av världens bredaste och mest prisvärda utbud av högpresterande tillbehör inom skog, entreprenad, transport och återvinning.

Verksamhetspolicy

Vårt kvalitetsarbete ska angå och involvera alla våra medarbetare och fokus ska vara

  • optimala lösningar utifrån givna behov och i samråd med kund
  • snabb service och hantering av alla ärenden, stora som små
  • en pålitlig partner och leverantör
  • ständig förbättring av våra produkter och service i nära dialog med våra kunder och övriga intressenter
  • följa gällande lagstiftning samt tillämpliga och bindande krav

Vårt miljöarbete ska vara en ständigt pågående process där vi strävar efter, ur miljösynpunkt, bästa möjliga teknik.

Vi ska medverka till en hållbar utveckling och minska vår klimatpåverkan, både med våra produkter och i vår verksamhet.

Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarna har möjlighet att utveckla sin kompetens och påverka sin arbetssituation.

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger och undanröjer risker för skada och ohälsa i arbete och trafik.

Vi ska känna arbetsglädje, delaktighet och ansvar för vår uppgift i företaget. Vi ska ha en god teamkänsla med öppen dialog och känna förtroende för varandra.

Vi ska ha medarbetarforum för förslag och förbättringar för en riskfri arbetsmiljö och för att i tid upptäcka kränkande särbehandling.