Klipp & Såg

Intermercato Klippgripare TC för fäste

Klippgripare
TC för fäste

Ett av våra mest populära och väletablerade gripverktyg

Intermercato TC klippgrip är mekaniskt överdimensionerad i sin konstruktion och motstår därför riktigt stora påfrestningar. Den smidiga knivens skärvinkel är noga utprovad.

forestry construction
Intermercato Klippgripare T-Cut

Klippgripare
T-Cut för fäste

Ett av våra mest populära och väletablerade gripverktyg

Intermercato T-Cut klippgrip är mekaniskt överdimensionerad i sin konstruktion och motstår därför riktigt stora påfrestningar.
Den smidiga knivens skärvinkel är noga utprovad.

forestry construction
Intermercato Klippgripare TC för rotator

Klippgripare
TC för rotator

Ett av våra mest populära och väletablerade gripverktyg

Intermercato TC R klippgrip är mekaniskt överdimensionerad i sin konstruktion och motstår därför riktigt stora påfrestningar.
Den smidiga knivens skärvinkel är noga utprovad.

forestry transport construction
Intermercato Klippgripare T-Cut för rotator

Klippgripare
T-Cut för rotator

Ett av våra mest populära och väletablerade gripverktyg

Intermercato T-Cut R klippgrip är mekaniskt överdimensionerad i sin konstruktion och motstår därför riktigt stora påfrestningar.
Den smidiga knivens skärvinkel är noga utprovad.

forestry transport construction
Intermercato Klippgripare TC för kran

Klippgripare
TC för kran

Ett av våra mest populära och väletablerade gripverktyg

Intermercato TC klippgrip är mekaniskt överdimensionerad i sin konstruktion och motstår därför riktigt stora påfrestningar.
Den smidiga knivens skärvinkel är noga utprovad.

forestry transport construction