GRX Gripserie

Intermercato GRX Timmergrip för grävmaskin

Timmergrip för grävmaskin
GRX

Maximal styrka - ideal vikt. Prestanda utöver det vanliga för mini- och midimaskiner i viktklassen 3-13 ton.

GRX med sin flexibla universalhålbild, är byggd för tiltrotator – vinklat S-fäste, för direktmontage av kompaktrotator RMR och för Intermercato snäckväxelrotator WDR.

forestry construction recycling
Intermercato GRX 4-Fingergrip för grävmaskin

4-fingergrip för grävmaskin
GRX

Maximal styrka - ideal vikt. Prestanda utöver det vanliga för mini- och midimaskiner i viktklassen 3-13 ton.

GRX med sin flexibla universalhålbild, är byggd för tiltrotator – vinklat S-fäste, för direktmontage av kompaktrotator RMR och för Intermercato snäckväxelrotator WDR.

forestry construction
Intermercato GRX 5-Fingergrip för grävmaskin

5-fingergrip för grävmaskin
GRX

Maximal styrka - ideal vikt. Prestanda utöver det vanliga för mini- och midimaskiner i viktklassen 3-13 ton.

GRX med sin flexibla universalhålbild, är byggd för tiltrotator – vinklat S-fäste, för direktmontage av kompaktrotator RMR och för Intermercato snäckväxelrotator WDR.

forestry construction recycling
Intermercato GRX EG sorteringsgrip för grävmaskin

EG sorteringsgrip för grävmaskin
GRX

Maximal styrka - ideal vikt. Prestanda utöver det vanliga för mini- och midimaskiner i viktklassen 3-13 ton.

GRX med sin flexibla universalhålbild, är byggd för tiltrotator – vinklat S-fäste, för direktmontage av kompaktrotator RMR och för Intermercato snäckväxelrotator WDR.

construction recycling